BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

Cym olwg / Take A Look

Lle i fynd i Foldro / Where to go Bouldering

ogef

Boldro yn Ffestiniog
“Blaenau – un o’r llefydd fwyaf creigiog yng Nghymru. Yn wir, dylid ei hailenwi hi’n Dref y Graig! Ble bynnag yr edrychwch gwelwch greigiau a chlogfeini. Gyda chymaint o greigiau wrth law nid yw’n syndod fod yna gymaint o fowldro a dringo da I ni yma!” – Simon Panton

Boldro ym Mhethesda
“Mae’na nifer o leoliadau clogfeini gwych i’w cael yn ac o amgylch tref Bethesda a’i chwareli llechi . Yma fe welwch rhai o broblemau gorau ac enwocaf Gogledd Cymru.” – Simon Panton

Ewch i’r Llawlyfr

gorlan2

Ffestiniog Bouldering
“Blaenau is one of the rockiest places in Wales – in fact it should be renamed the Rock Town! Wherever you look there are crags and boulders. With all that rock on offer it’s no wonder there’s so much good bouldering and climbing to be had!” – Simon Panton

Bethesda Bouldering
“There are a number of superb bouldering venues to be found in and around the slate quarrying town of Bethesda where you will find some of the best and most celebrated problems in North Wales.” – Simon Panton

Go to the Guidebook
Ewch / Get

Hongiaaaaannn!

Ewch i Hongian

Edrychwch ar ein / Check out our

StoriMap

 

BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

 

Hongian ar y Facebook

Rhys Cellfacebook.com/">

Nos iau nesaf / next thursday :

Graen ~ a'r y sgrin / on the screen : Fast Friday
... See MoreSee Less

View on Facebook

Graen ~ a'r y sgrin / on the screen : Fast Friday

Nov 24, 7:30am

Cellb

Fast Friday 42mins Ffilm dogfen sy'n dangos twf y sin beiciau trac yn Seattle a documentry that charts the rise of track bike scene in Seattle am ddim / free

Rhagfyr / December : nosweithiau Graen - Skate tro hwn! ... See MoreSee Less

Helen Macnibbler shared Antur Stiniog Cyf's photo to the group: hongian ... Clwb Dringo / Climbing Club.

Peli sialc ar Gael yn Siop Antur 👍 chalk balls available in the shop👍
... See MoreSee Less

Stoc o peli sialc newydd cyraedd! New stock of chalk balls just arrived!

View on Facebook

Heno / Tonight 7.30pm ... See MoreSee Less


CellB ar y Facebook

Cellb shared an event.

FUNK YOUR WAY INTO THE NEW YEAR!
... See MoreSee Less

View on Facebook

FUNK & SOUL CLUB - noson Calan / New years eve

Dec 31, 8:30pm

Cellb

Noson Calan yn Cellb. Clwb Ffync a Soul ynghwmni The Jukebox Funk Band. New years Eve Funk and Soul Party in the company of The Jukebox Funk Band. www.youtube.com/watch?v=D_ISgCQXCLM TICEDI GIG - £10 @ cellb.ticketsolve.com/#/shows SPECIAL EXTRAS £25 for a lovelly 3 Course Meal with out entertainment, ideal for families with children going to bed early. OR, the full Package : Treat your self to a dine and funk meal with a exclusive set from the band - for £30 which is a 3 course Meal and Entertainment all night long booking your tablefor the Night For Restraunt bookings contact : 01766 832 001

Cellb shared an event.

Skate & Film : Bangor i'r Pacific
Sesh on
... See MoreSee Less

View on Facebook

Graen ~ ar y sgrin / on the screen

Dec 8, 7:30am

Cellb

noson o ffilmiau diwylliant sglefyrddio o Fangor Gogledd Cymru i ogledd orllewin y cenfor tawel. sgwrs ar creu ffilm a sglefyrddio gan Yannick a’r criw DWR an evening of Skate culture films from Bangor North Wales to the Pacific Northwest talk on film making and skate by Yannick & co DWR FFILMS : DEFFRO NORTHWEST am ddim / free entry 7.30pm

#SadwrnBusnesauBach - Ewch ati i cefnogi busnesau lleol, Mae Cymru yn gartref i rai or goreuon.

#SmallBusinessSaturday - Support your local businesses, Wales is home to some of the best.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Cellb shared their video.

Cellb
Da di band yr Oakley 😍😘 diolch bois xx
... See MoreSee Less

Band yr Oakley #goleuostiniog #CellB

Band yr Oakley #goleuostiniog #CellB ... See MoreSee Less

BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

Ein / Our

Blog

Iawn Boi / Get in Touch

Cyswllt / Contact

Danfonwch Neges / Send a Message