BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

Cym olwg / Take A Look

Lle i fynd i Foldro / Where to go Bouldering

ogef

Boldro yn Ffestiniog
“Blaenau – un o’r llefydd fwyaf creigiog yng Nghymru. Yn wir, dylid ei hailenwi hi’n Dref y Graig! Ble bynnag yr edrychwch gwelwch greigiau a chlogfeini. Gyda chymaint o greigiau wrth law nid yw’n syndod fod yna gymaint o fowldro a dringo da I ni yma!” – Simon Panton

Boldro ym Mhethesda
“Mae’na nifer o leoliadau clogfeini gwych i’w cael yn ac o amgylch tref Bethesda a’i chwareli llechi . Yma fe welwch rhai o broblemau gorau ac enwocaf Gogledd Cymru.” – Simon Panton

Ewch i’r Llawlyfr

gorlan2

Ffestiniog Bouldering
“Blaenau is one of the rockiest places in Wales – in fact it should be renamed the Rock Town! Wherever you look there are crags and boulders. With all that rock on offer it’s no wonder there’s so much good bouldering and climbing to be had!” – Simon Panton

Bethesda Bouldering
“There are a number of superb bouldering venues to be found in and around the slate quarrying town of Bethesda where you will find some of the best and most celebrated problems in North Wales.” – Simon Panton

Go to the Guidebook
Ewch / Get

Hongiaaaaannn!

Ewch i Hongian

Edrychwch ar ein / Check out our

StoriMap

 

BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

 

Hongian ar y Facebook

Film fach Gymraeg am dro cynta ffrind yn dringo traddodiadol/tu allan.. Direct route ar Milestone Buttress. Meddeuwch yr editio gwael a'r safon sain echrydus. ... See MoreSee Less

Rhys Cell created an event for hongian ... Clwb Dringo / Climbing Club. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Graen a'r y sgrin - BLOCHEADS

Feb 2, 7:00pm

Cellb

Blocheads ( hanes boldro Ym Mhrydain) www.youtube.com/watch?v=yoWjK6uEzp Gwledd sinematig ysblennydd, sy'n datgleu hanes sin boldro ym Mhrydain, mae'r Blocheads yn mynd â ni ar daith o gwmpas rhai o leoliadau boldro gorau Prydain, gan gynnwys Gogledd Cymru. Ffilmio a cynhyrchu gan Alastair Lee Digwyddiad am ddim i aelodau Hongian ... iddi!

Rhys Cellfacebook.com/">

Nos iau nesaf / next thursday :

Graen ~ a'r y sgrin / on the screen : Fast Friday
... See MoreSee Less

View on Facebook

Graen ~ a'r y sgrin / on the screen : Fast Friday

Nov 24, 7:30am

Cellb

Fast Friday 42mins Ffilm dogfen sy'n dangos twf y sin beiciau trac yn Seattle a documentry that charts the rise of track bike scene in Seattle am ddim / free

Rhagfyr / December : nosweithiau Graen - Skate tro hwn! ... See MoreSee Less


CellB ar y Facebook

Tywydd perffaith am antur wedyn ymlacio gyda Cinio Sul /
Perfect weather for an adventure and then chil with a tasty Sunday Roast
... See MoreSee Less

View on Facebook

Braf gweld pobol hapus yn mwynhau awyrgych Yfed, bwyta, miri medd a dawnsio Cellb ... See MoreSee Less

CYCHWYNNWCH 2017 FEL Y CYMRY - YN LLAWN CARIAD ac yn Cellb ... Mae croeso Cymreig cynnes i chi i gyd. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Isho cinio i cynhesu? dan ni ar agor yn gweini bwyd o 12-2pm

Fancy a hot meal to warm up? We are open and serving food from 12-2pm
... See MoreSee Less

View on Facebook

Yn dod yn fuan i synagog satan ... Ffifty Shades o Ffilth 10/2/17 www.cellb.org ... See MoreSee Less

Wayne Farrell, Nia Dwyfor and 6 others like this

CellbHei am bythefnos!

3 days ago   ·  1
Avatar

Marian EllisYdio am y 13 diwrnod? Ta y 2 ddyddiad yn unig?

3 days ago
Avatar

Comment on Facebook

BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

Ein / Our

Blog

Iawn Boi / Get in Touch

Cyswllt / Contact

Danfonwch Neges / Send a Message