BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

Cym olwg / Take A Look

Lle i fynd i Foldro / Where to go Bouldering

ogef

Boldro yn Ffestiniog
“Blaenau – un o’r llefydd fwyaf creigiog yng Nghymru. Yn wir, dylid ei hailenwi hi’n Dref y Graig! Ble bynnag yr edrychwch gwelwch greigiau a chlogfeini. Gyda chymaint o greigiau wrth law nid yw’n syndod fod yna gymaint o fowldro a dringo da I ni yma!” – Simon Panton

Boldro ym Mhethesda
“Mae’na nifer o leoliadau clogfeini gwych i’w cael yn ac o amgylch tref Bethesda a’i chwareli llechi . Yma fe welwch rhai o broblemau gorau ac enwocaf Gogledd Cymru.” – Simon Panton

Ewch i’r Llawlyfr

gorlan2

Ffestiniog Bouldering
“Blaenau is one of the rockiest places in Wales – in fact it should be renamed the Rock Town! Wherever you look there are crags and boulders. With all that rock on offer it’s no wonder there’s so much good bouldering and climbing to be had!” – Simon Panton

Bethesda Bouldering
“There are a number of superb bouldering venues to be found in and around the slate quarrying town of Bethesda where you will find some of the best and most celebrated problems in North Wales.” – Simon Panton

Go to the Guidebook
Ewch / Get

Hongiaaaaannn!

Ewch i Hongian

Edrychwch ar ein / Check out our

StoriMap

 

BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

 

Hongian ar y Facebook

Craig Trefeini bootcamp ... See MoreSee Less

Zed OJ, Jodiee Evans and 4 others like this

Comment on Facebook

Rhys CellfLlanberis Adventure Mountain Film Festival Gŵyl Ffilmiau Mynydd Ac Antur

oi oi ... tips dringo gan instryctyrs pro .. LlamFest
... See MoreSee Less

View on Facebook

Introduction to Trad Climbing

Mar 4, 11:00am

Electric Mountain Centre, Llanberis, N.Wales

Want to learn some new skills from experienced Mountaineering Instructors? We will supply all the necessary equipment so just make sure you bring some your enthusiasm!

Oi oi .. cwic remeindar
hongian social nos iau / this thursday
BLOCHEADS film (free) and a send of to Carling in the bar (getting coors and grolsch on friday!!) pints for £2.50 + Chef' lees budget buster winter warmer dishes too!!

See you all 7.30

Iwan Cynfal Connaire Cann Jade Edwards Leaney Tom Tucker Dylan Price Huw Al Osian Davies Gerwyn Roberts Arwel Hughes Llyr Emyr Roberts

Ffwcin iddi ia
... See MoreSee Less

Film fach Gymraeg am dro cynta ffrind yn dringo traddodiadol/tu allan.. Direct route ar Milestone Buttress. Meddeuwch yr editio gwael a'r safon sain echrydus. ... See MoreSee Less


CellB ar y Facebook

Cellb added 2 new photos.

Hyfforddiant 'Staff' Training
Pysyls a hwyl / Fun & puzzles
... See MoreSee Less

View on Facebook

COOK WANTED
Fri, Sat, Sun 7.30am - 2.00 pm
Send CV to prisoner@cellb.org
... See MoreSee Less

View on Facebook

Grubs up! Lets cure that hangover Welsh Scouse breaky, Sunday roast & selection of our night menu available until 4pm today
Lazy Sunday
... See MoreSee Less

BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

Ein / Our

Blog

Iawn Boi / Get in Touch

Cyswllt / Contact

Danfonwch Neges / Send a Message