BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

Cym olwg / Take A Look

Lle i fynd i Foldro / Where to go Bouldering

ogef

Boldro yn Ffestiniog
“Blaenau – un o’r llefydd fwyaf creigiog yng Nghymru. Yn wir, dylid ei hailenwi hi’n Dref y Graig! Ble bynnag yr edrychwch gwelwch greigiau a chlogfeini. Gyda chymaint o greigiau wrth law nid yw’n syndod fod yna gymaint o fowldro a dringo da I ni yma!” – Simon Panton

Boldro ym Mhethesda
“Mae’na nifer o leoliadau clogfeini gwych i’w cael yn ac o amgylch tref Bethesda a’i chwareli llechi . Yma fe welwch rhai o broblemau gorau ac enwocaf Gogledd Cymru.” – Simon Panton

Ewch i’r Llawlyfr

gorlan2

Ffestiniog Bouldering
“Blaenau is one of the rockiest places in Wales – in fact it should be renamed the Rock Town! Wherever you look there are crags and boulders. With all that rock on offer it’s no wonder there’s so much good bouldering and climbing to be had!” – Simon Panton

Bethesda Bouldering
“There are a number of superb bouldering venues to be found in and around the slate quarrying town of Bethesda where you will find some of the best and most celebrated problems in North Wales.” – Simon Panton

Go to the Guidebook
Ewch / Get

Hongiaaaaannn!

Ewch i Hongian

Edrychwch ar ein / Check out our

StoriMap

 

BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

 

Hongian ar y Facebook

Rhys CellfLlanberis Adventure Mountain Film Festival Gŵyl Ffilmiau Mynydd Ac Antur

oi oi ... tips dringo gan instryctyrs pro .. LlamFest
... See MoreSee Less

View on Facebook

Introduction to Trad Climbing

Mar 4, 11:00am

Electric Mountain Centre, Llanberis, N.Wales

Want to learn some new skills from experienced Mountaineering Instructors? We will supply all the necessary equipment so just make sure you bring some your enthusiasm!

Oi oi .. cwic remeindar
hongian social nos iau / this thursday
BLOCHEADS film (free) and a send of to Carling in the bar (getting coors and grolsch on friday!!) pints for £2.50 + Chef' lees budget buster winter warmer dishes too!!

See you all 7.30

Iwan Cynfal Connaire Cann Jade Edwards Leaney Tom Tucker Dylan Price Huw Al Osian Davies Gerwyn Roberts Arwel Hughes Llyr Emyr Roberts

Ffwcin iddi ia
... See MoreSee Less

Riwin ffansi boldro amsar cinio heddiw yn bleuna?
Any one up for a quick lunch time boulder inna Bleuna today?
... See MoreSee Less

Film fach Gymraeg am dro cynta ffrind yn dringo traddodiadol/tu allan.. Direct route ar Milestone Buttress. Meddeuwch yr editio gwael a'r safon sain echrydus. ... See MoreSee Less


CellB ar y Facebook

View on Facebook
View on Facebook

Cellb shared an event.

Another Eat-drink-watch-dance event ... Gwyl Ddewi special with local legend Gai Toms 3/3/17 01766832001
... See MoreSee Less

View on Facebook

Gig Gwyl Ddewi Cellb gyda Gai Toms

Mar 3, 7:00pm

Cellb

Digwyddiad Arbennig Gwyl Ddewi > > Bwyta-yfed-gwylio-dawnsio Yn dilyn llwyddiant digwyddiadau sy'n cysylltu bwyta yfed chelf a diwylliant Cellb dyma ddigwyddiad arall gyda'r seren gyfansoddwr a gitar lleol Mr.Gai Toms ..... Gai Toms Bwyty ar agor i fwcio eich bwtdd ffoniwch 01766832001 Cellb introduces a Gwyl Ddewi special Eat-drink-watch-dance event .... with local composer and guitar legend Gai Toms Cellb once again "Connecting culture, drink and food with art and dancing! These events are quiet popular so book your table now 01766832001

We've already had our Welsh valentines day in Wales (Dydd Santes Dwynwen)
But for those of you who like to celebrate both & want to spice up your valentines day, we still have spaces left for Mr.Grey 5.30&8.30pm today www.cellb.org
... See MoreSee Less

Were recruiting
For Cellb's bar & restaurant
Looking for a person with many years of experience in Restaurant & bar work
Please e-mail your CV to prisoner@cellb.org
... See MoreSee Less

BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

Ein / Our

Blog

Iawn Boi / Get in Touch

Cyswllt / Contact

Danfonwch Neges / Send a Message