BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

Cym olwg / Take A Look

Lle i fynd i Foldro / Where to go Bouldering

ogef

Boldro yn Ffestiniog
“Blaenau – un o’r llefydd fwyaf creigiog yng Nghymru. Yn wir, dylid ei hailenwi hi’n Dref y Graig! Ble bynnag yr edrychwch gwelwch greigiau a chlogfeini. Gyda chymaint o greigiau wrth law nid yw’n syndod fod yna gymaint o fowldro a dringo da I ni yma!” – Simon Panton

Boldro ym Mhethesda
“Mae’na nifer o leoliadau clogfeini gwych i’w cael yn ac o amgylch tref Bethesda a’i chwareli llechi . Yma fe welwch rhai o broblemau gorau ac enwocaf Gogledd Cymru.” – Simon Panton

Ewch i’r Llawlyfr

gorlan2

Ffestiniog Bouldering
“Blaenau is one of the rockiest places in Wales – in fact it should be renamed the Rock Town! Wherever you look there are crags and boulders. With all that rock on offer it’s no wonder there’s so much good bouldering and climbing to be had!” – Simon Panton

Bethesda Bouldering
“There are a number of superb bouldering venues to be found in and around the slate quarrying town of Bethesda where you will find some of the best and most celebrated problems in North Wales.” – Simon Panton

Go to the Guidebook
Ewch / Get

Hongiaaaaannn!

Ewch i Hongian

Edrychwch ar ein / Check out our

StoriMap

 

BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

 

Hongian ar y Facebook

spring clean ir hen anweledig ... See MoreSee Less

Borth y gest heno :) ... See MoreSee Less


CellB ar y Facebook

Bora da / morning

Tywydd sinema perffaith, tanllwyth o dan a cacan a coffi allwni neud chi deimlo n gyfforddus a hapaus yn ystod y tywydd mawr ma 😍/ Perfect cinema day, open fire, cake and coffee we can make you feel comfortable and happy during this biblical weather 😍

Films heddiw/ todays films
(U) petes dragon 11am & 2pm
(15) the syicide squad 5:30 & 8:15
... See MoreSee Less

Nikita Jain JonesWhat time is Suicide Squad on tomorrow? And is it actually in 3D?

1 day ago   ·  1
Avatar

Dewi Wyn WilliamsGai archebu 3 ticad ir ddangosfa 2 or gloch plis😍

3 days ago
Avatar

Comment on Facebook

Cystadleuaeth - Bwyta-Yfed-Gwylio-Cysgu

Eat-drink-watch-sleep competition

Y wobr - Sadwrn 27 Awst : Bwyd 3 cwrs a botel o win i ddau berson gyda bwydlen newydd Chef Lee, 2 x ticedi sinema a noson yn Hostel newydd Cellb i ddau berson!
Hoffwch y dudalen hon a rhannwch y post hwn am gyfle i brofiadau Cellb ar ei newydd wedd!

The Prize - Saturday 27th August : 3 course meal off Chef Lee's menu and a bottle of wine for two, 2 x cinema tickets and a night in the hostel for two!
Like this page and share this post for a chance to experience the unique offer of the funky art house hostel bar restaurant here at Cellb!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Rach Roberts, Rachel Oates and 23 others like this

View previous comments

Gina ManstonVERY LOVELY. I think you need people to know the Vegan/Vegetarian Mains will be on the board daily as 1 in 5 people here are Veggies/Vegan. Gx

3 days ago
Avatar

Gillian JonesEdrych ymlaen I ddod I gael bwyd oddi ar y fwydlen newydd- hyd yn oed os ddim yn ennill ;-)

3 days ago   ·  1
Avatar

Siân Eleri DaviesDi hoffi a rhannu :)

4 days ago   ·  1
Avatar

Magwen GriffithsWedi hoffi a rhannu x

2 days ago
Avatar

Lowri WhitneyWedi hoffi a rhannu x

2 days ago
Avatar

Mari Ffion JonesWedi hoffi a rhannu X

3 days ago
Avatar

Manon Haf WilliamsWedi hoffi a rhannu x

3 days ago
Avatar

Donna JonesWedi hoffi a rhannu 👌😊xx

4 days ago
Avatar

Kelly RobertsWedi hoffi a rhannu xx

2 days ago
Avatar

Gwenno HuwsWedi hoffi a rhannu, lle gwych. Xx

3 days ago
Avatar

Laura ThomasWedi hoffi a rhannu :) :) x

1 day ago
Avatar

Michelle SimonsHave done the deed, but hope it includes your new Vegetarian menu too

3 days ago   ·  1
Avatar

Alan WhealFantastic venue with great people, well worth a visit, and another, and another... :-)

3 days ago
Avatar

Eirian EdwardsWedi hoffi a rhannu

3 days ago
Avatar

Leah Wyn WilliamsLiked and shared.

4 days ago
Avatar

Iona WilliamsWedi hoffi a rhannu 😘

3 days ago
Avatar

Einir Rees JonesWedi Hoffi a rhannu x

2 days ago
Avatar

Sandra E JonesWedi hoffi a rhannu :)

3 days ago
Avatar

Katie Siobhan CourtneyBysedd wedi croesi!!

3 days ago
Avatar

Meinir WynWedi shario 👍

3 days ago
Avatar

Louise DaviesWedi neud a Di cael noson lovely yna neithiwr x

3 days ago
Avatar

Pete JonesWedi rhannu a hoffi 👌🏽

4 days ago
Avatar

Hannah Lesliewedi hoffi a rhannu 😀

3 days ago
Avatar

Gwenda PereiraEdrych yn DDA

3 days ago
Avatar

Kelly Thomas

3 days ago
Avatar

Comment on Facebook

Watch this space at 1pm today, its competition time! ... See MoreSee Less

Gwyliwch y gofod yma am 1 y pnawn heddiw... mae'n amser wedi dod am gystadleuaeth arbenig Cellb .. Mae di bod rhy hir! ... See MoreSee Less

BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

Ein / Our

Blog

Iawn Boi / Get in Touch

Cyswllt / Contact

Danfonwch Neges / Send a Message