BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

Cym olwg / Take A Look

Lle i fynd i Foldro / Where to go Bouldering

ogef

Boldro yn Ffestiniog
“Blaenau – un o’r llefydd fwyaf creigiog yng Nghymru. Yn wir, dylid ei hailenwi hi’n Dref y Graig! Ble bynnag yr edrychwch gwelwch greigiau a chlogfeini. Gyda chymaint o greigiau wrth law nid yw’n syndod fod yna gymaint o fowldro a dringo da I ni yma!” – Simon Panton

Boldro ym Mhethesda
“Mae’na nifer o leoliadau clogfeini gwych i’w cael yn ac o amgylch tref Bethesda a’i chwareli llechi . Yma fe welwch rhai o broblemau gorau ac enwocaf Gogledd Cymru.” – Simon Panton

Ewch i’r Llawlyfr

gorlan2

Ffestiniog Bouldering
“Blaenau is one of the rockiest places in Wales – in fact it should be renamed the Rock Town! Wherever you look there are crags and boulders. With all that rock on offer it’s no wonder there’s so much good bouldering and climbing to be had!” – Simon Panton

Bethesda Bouldering
“There are a number of superb bouldering venues to be found in and around the slate quarrying town of Bethesda where you will find some of the best and most celebrated problems in North Wales.” – Simon Panton

Go to the Guidebook
Ewch / Get

Hongiaaaaannn!

Ewch i Hongian

Edrychwch ar ein / Check out our

StoriMap

 

BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

 

Hongian ar y Facebook

spring clean ir hen anweledig ... See MoreSee Less

Borth y gest heno :) ... See MoreSee Less


CellB ar y Facebook

Cellb added 2 new photos.

y fwydlen dydd newydd Dydd Mercher i Sadwrn
new day menu Wednesday to Saturday
... See MoreSee Less

View on Facebook

Rhai o gwrw Cymraeg a Almaeneg yn barod at fory
Some Welsh / German beers ready for OktoberFFEST tomorrow Cwrw Llŷn
... See MoreSee Less

View on Facebook

Cellb added 2 new photos.

Rhai o ysgolion y Fro yma heddiw Manod ar gyfer gweithdy creu film yn y cwrt s Maenofferen i wylio BFG rhan o gyricilwm yr ysgol
... See MoreSee Less

View on Facebook

BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

Ein / Our

Blog

Iawn Boi / Get in Touch

Cyswllt / Contact

Danfonwch Neges / Send a Message