BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

Cym olwg / Take A Look

Lle i fynd i Foldro / Where to go Bouldering

ogef

Boldro yn Ffestiniog
“Blaenau – un o’r llefydd fwyaf creigiog yng Nghymru. Yn wir, dylid ei hailenwi hi’n Dref y Graig! Ble bynnag yr edrychwch gwelwch greigiau a chlogfeini. Gyda chymaint o greigiau wrth law nid yw’n syndod fod yna gymaint o fowldro a dringo da I ni yma!” – Simon Panton

Boldro ym Mhethesda
“Mae’na nifer o leoliadau clogfeini gwych i’w cael yn ac o amgylch tref Bethesda a’i chwareli llechi . Yma fe welwch rhai o broblemau gorau ac enwocaf Gogledd Cymru.” – Simon Panton

Ewch i’r Llawlyfr

gorlan2

Ffestiniog Bouldering
“Blaenau is one of the rockiest places in Wales – in fact it should be renamed the Rock Town! Wherever you look there are crags and boulders. With all that rock on offer it’s no wonder there’s so much good bouldering and climbing to be had!” – Simon Panton

Bethesda Bouldering
“There are a number of superb bouldering venues to be found in and around the slate quarrying town of Bethesda where you will find some of the best and most celebrated problems in North Wales.” – Simon Panton

Go to the Guidebook
Ewch / Get

Hongiaaaaannn!

Ewch i Hongian

Edrychwch ar ein / Check out our

StoriMap

 

BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

 

Hongian ar y Facebook

spring clean ir hen anweledig ... See MoreSee Less

Borth y gest heno :) ... See MoreSee Less


CellB ar y Facebook

Cinio Dydd Syl CellB flio allan heddiw dowch draw

CellB Sunday Lunch flying out today, why not come and join us?!
... See MoreSee Less

View on Facebook

We love Sundays! Food is our priority - brekfast 8am-12
All day Sunday Roast & Evening menu from 6pm-9pm
Perfect Sunday in the making
... See MoreSee Less

Dydd Sul dydd Sul da ni caru dydd Sul
Mae'r cegin yn agored a brecwast Celllb tan 12 gan ddilyn yn syth i ginio Sul enwog Cellb trwy dydd heddiw a bwydlen nos tastus Cellb 6pm-9pm
Hwyl hwyl a lot o fwyd xx
... See MoreSee Less

Richard Love, Danielle Williams and 1 other like this

Sharon ThomasDiolch am fwyd bendigedig neithiwr a noson dda yn gwylio Bridget jones !!

19 hours ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

Bwydlen Penwythnos Calan Gaeaf
Halloween weekend menu
... See MoreSee Less

View on Facebook

BOLDRO • BLAENAU • BETHESDA • CYMRU

Ein / Our

Blog

Iawn Boi / Get in Touch

Cyswllt / Contact

Danfonwch Neges / Send a Message