Portfolio

Celf Hongian

Maent bob amser yn dweud amser yn newid pethau, ond mae’n rhaid i chi eu newid eich hun mewn gwirionedd.
“They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.”

Andy Warhol