Portfolio

Dringo Dringo

“Mae’r galetach ydych yn perthyn, mae’r trymach eich calon; y trymach eich calon, cryfaf i chi ddringo; yr gryfach chi ddringo, yr uwch yn eich pedestal.”

“The harder you fall, the heavier your heart; the heavier your heart, the stronger you climb; the stronger you climb, the higher your pedestal.”

― Criss Jami, Killosophy