Banc Ogwen


x-oggy

Mae’r ardal hon yn cynnwys dau leoliad micro a lleoli’r uwchben ac o dan yr A5 yn agos Banc Ogwen ar gyrion Bethesda. O dan y ffordd ceir bwtres bychan o graig berffaith gyda chasgliad taclus o broblemau. Uwchben y ffordd mae hen chwarel gyda dewis da o broblemau, yn bennaf yn y graddau is.

Amodau: Mae Bwtres Banc Ogwen gydag agwedd heulog ac mae’n sychu’n gyflym. Yn eithaf cysgodol a braidd yn wybedog ar nosweithiau o’r haf. Mae gan y chwarel yr un agwedd heulog, ond mae’n arafach i sychu ar ôl glaw.

Mynediad: Parciwch yn y cilfan ar ochr yr A5 wrth ymyl mynedfa’r parc carafanau Banc Ogwen. Cerddwch ar hyd ochr yr A5 (i ffwrdd o Fethesda) tua 50m i groesi giât fetel ar y dde i mewn i’r cae yn rhedeg yn gyfagos i Afon Ogwen. Dilynwch y llwybr annelwig trwy’r cae nes bod y Bwtres Ogwen Bank yn dod i’r golwg ar y chwith, ychydig yn is na’r wal ffordd.

Ogwen topo 1.CDR

1. Ogwen Bank Robber 6C
Llinell tramwyo chwith i’r dde anodd sy’n sgubo ar draws o safle cychwynnol sefyll amlwg ar y chwith i orffen i fyny Spider Crack. Gall wneud dechreuad o’r eistedd anoddach (6C +): llaw dde ar ochdyn, chwith ar y pinsiad trionglog tew. Slapio i’r dde i’r gorffwrdd amlwg. [Phil Targett 09.10/09.09.11]

2. Rob da Bank 5C
Llinell cryf gyda dringo da. Dringwch y llinell hollt lletraws sy’n arwain i’r chwith o’r eistedd. [Phil Targett 04.08.10]

3. The Missing Line 6A
Dringwyd dilead tyn i fyny’r ardal o graig union i’r chwith o Spider Crack. Mae’n dechrau o’r eistedd ac yn symud i fyny heibio crychion, ochdyn, gwyrafael a phoced. [Jason Jones 31.03.11]

4. Spider Crack 4C
Dechrau stond a dringo’r hollt canolig; mae’r dechreuad o’r eistedd yn galetach (5A). Ymddengys fod y bloc mawr yn yr hollt yn un cadarn ond dylid ei drin gyda gofal rhag ofn iddo newid ei feddwl! [Phil Targett 05.08.10]

5. Tavistock Square 7A/+
Llinell, lled-ddileol gwych sy’n cipio i fyny’r wal chwyddo i’r dde o Spider Crack. Dechrau o’r eistedd, llaw dde ffloch bys, llaw chwith ar y crib. Mae cyfres o, symudiadau union ond slapiog yn arwain i fyny ac i’r dde at afaelion gwell yn uchel ar y wyneb a brig haws. Mae’r graig i’r chwith y crac yn (yn amlwg) yn waharddedig, fel y mae rhan uchaf y crib. [Phil Targett 14.08.10]

6. Grave Digger 6A+
Dechrau o’r sefyll slapiog sy’n ymosod y llinell ffloch gwyrol, a defnyddio rhai o’r gafaelion ar Tavistock Square. [Phil Targett 04.08.10]

Mae crib dde’r bwtres wedi cael ei ddringo o’r eistedd 6B, ond y mae’r bloc ymwthiol yn difetha’r dringo braidd.

Chwarel Banc Ogwen
Mae’r llechau a waliau yn yr hen chwarel hon yn werth ymweliad, yn enwedig ar gyfer y dringwr gradd is. Wedi ei leoli syth uwchben Bwtres Banc Ogwen ar ochr y bryn yn union uwchben yr A5. Er mwyn cyrraedd oddi ar barcio gilfan wrth ymyl mynedfa parc carafanau Banc Ogwen, ewch ar hyd yr A5 am 150m nes i chi weld cyfres o waliau ychydig uwchben y ffordd mewn agoriad. 30m ymhellach ar hyd y ffordd mae mynedfa gyda giât yn arwain yn ôl i fyny i’r chwith heibio ail gât i mewn i’r hen chwarel.

I fyny ar ben chwith yr hen chwarel mae wal uchel.

Ogwen topo 2, 3.CDR

7. Rheilffordd 4C!
Dilyn y rheil ar osgo i fyny i’r chwith a trawstiwch allan ar y llech llystyfiol gyda gofal.

Ar lefel is, mae’r llech lled fysyglog gyda chasgliad o broblemau da.

Ogwen topo 2, 3.CDR

8. 5A
Llinell chwith y llech, yn chwilio am y gafaelion glân rhwng y darnau mwsoglyd.

9. Brighton Rock 5B
Mae’r ffloch gorffwrdd yn rhoi problem da.

10. Jude the Obscure 5B
Y llinell ganol gyda gorffeniad ymestynnol.

Mae’r crib dde yn cael ei ddifetha gan y sil; ond mae dilead y nodwedd hon teimlo’n gor ddyfeisgar. Y defnydd gorau o’r crib yw fel gorffeniad i’r tramwyiad:

11. Slaughterhouse Five 6A
Mae tramwyiad y llech yn her amlwg. Cafodd ei wneud yn wreiddiol dde-i-chwith; fodd bynnag, mewn gwirionedd mae yn dringo’n well chwith-i’r-dde aros o dan y brig i siglo i fyny at y sil ar y crib.

Y wal i fyny ac i’r dde sy’n cael ei ddifetha glanfa sydd weithiau’n gorsiog.

Ogwen topo 4, 5.CDR

12. The Gash 5C/6A
O’r slot llorweddol tynnwch i fyny afael cadarnhaol cyn ennill y brig.

13. For Whom the Bell Tolls 5C
Dechreuwch o’r eistedd gyda dwy law yn y portwll. Rhaid cyrraedd y ffloch ar gyfer y llaw chwith. Camwch yn union i mewn i’r portwll a throsiglwch at y brig.

14. Of Mice and Men 5A
Dechreuwch o’r eistedd gyda llaw chwith yn y portwll a thic tac i fyny i’r brig. Mae dilead union caletach yn defnyddio ymyl go fach i’r llaw dde.

Mae’r rhan dde isaf y chwarel yn gartref i un broblem gwerth chweil.

Ogwen topo 4, 5.CDR

15. Dracula Extended 6A+
Dechreuwch yn eistedd ar waelod yr hollt, naill ai gyda chlo llaw dde neu drwy orffwrdd a defnyddio’r ramp/piler ar y chwith. Symud i fyny’r hollt chwith tenau a chyrraedd y brig. Dilynwch y wefus donnog i’r chwith gyda hwb bychan ar y diwedd i’r crafangau cyn trawstio allan. Llawer anoddach os byddwch yn cyfyngu ar y defnydd o’r piler. [fersiwn gwreiddiol gollwng ar y wefus: Phil Targett 29.09.10]