Clogfeini’r Gorlan

image_pdfimage_print

x-gorlan

Casgliad gwych o glogfeini ar wasgar ar lwyfandir cudd sydd ar frig llethr sgri serth sy’n rhedeg lawr at y ffordd yr A5. Mae’r prif glogfeini yn drawiadol iawn a hefyd mae nifer o broblemau ansawdd da ar y blociau ymylol llai.

Amodau: Mae hwn yn lleoliad agored a heulog sy’n sychu’n gyflym. Mae rhai problemau tryddiferiad ar y prif glogfaen; er enghraifft, dechrau’r Toe Dragon yn aml braidd yn wlyb. Er gwaethaf ei uchder ai deimlad ‘mynydd’ ddiamheuol mae yn bosibl i ddringo yma drwy’r gaeaf, ar yr amod y bod yna digon o heulwen.

Mynediad: Parciwch yn y gilfan mawr o dan y sgri serth. Cerddwch ar hyd y ffordd, cyfeiriad Ogwen Cottage am tua 100m cyn mynd yn serth i fyny’r bryn, gan aros i’r dde o’r llethr eithin. Mae’r llwybr mwyaf dymunol yn tueddu i’r dde cyn plygu yn ôl i’r chwith. Mae cwpl o flociau bach yn cael eu pasio cyn mae’n bosibl i fynd i’r chwith uwchben yr eithin i gyrraedd ar y llwyfandir glaswelltog cudd.

Mae’r clogfaen cyntaf yn cael ei gyrraedd yn gyflym o ymyl y llwyfandir.

Sheep Pen Boulders topos 1, 2.CDR

1. 4B
Y rhych bas ar gafaelion pigog.

2. Bangor 5C
Tynnwch drwy’r to bach ar ei chwith, ychydig i’r dde o’r rhych bas.

3. Caernarfon 6A
Tynnwch i fyny’r asen flaendon i’r dde o’r to bach. Mae’r dechreuad o’r eistedd ar y ramp is yn 6B+ poenus.

4. 6A+
Y wal glan i’r chwith o’r crib o ddechreuad o’r eistedd.

5. Klem’s Arete 6C
Mae’r crib blaendon a ddechreui’r o’r eistedd yn rhoi symudiadau llon, o leiaf dyna beth sy’n digwydd unwaith y byddwch wedi cael heibio’r symudiad cyntaf ddryslyd. [Kristian Clemmow 1998]

Sheep Pen Boulders topos 1, 2 Cym.CDR

6. Life in A Northern Town 6C+
O ddechrau o’r eistedd ychydig i’r chwith wal y gorlan, symudwch i fyny at y llinell tramwyo amlwg a dilyn ef i’r chwith heibio’r crib i ran anodd i basio Problem 4. Parhau tua’r chwith i orffeniad Problem 2. [Si Panton 1998]

7. Little Groover 6C
Mae’r dechreuad o’r eistedd i’r nodwedd rhych bach yn y gorlan defaid yn un llawn hwyl neu’n hynod rwystredig, yn dibynnu os ydych yn ffitio i mewn i’r sefyllfaoedd angenrheidiol. [Neil Dyer 1998]

Mae’r clogfaen da nesaf yn gorwedd 30m drosodd i’r dde.

Sheep Pen topo 3, 4.CDR

8. Mack the Knife 6B
Mae’r crib hynod miniog yn rhoi problem dechrau o’r eistedd da. [Kristian Clemmow 1998]

9. Klem’s Bulge 7A
Mae’r chwydd serth i’r chwith o Mack the Knife yn darparu dechreuad o’r eistedd grymus gwych. Dechreuwch gyda dwy law ar dandoriadau isel (mae’r bloc pigog isel ar y chwith ar gyfer y traed). Cipiwch yr ochdyn i fyny i’r dde, a gwnewch bownsied caled i fyny i’r chwith at afaelion diwerth. Parhau, drwy slapio’n wyllt, nes bod y crafangau’n cyrraedd. [Kristian Clemmow 1998]

Ar yr ochr bellaf y llwyfandir mae’r prif fan: bloc gordoeol mawr, wedi ei fodrwyo ar ei wyneb blaen serth gan wal corlan.

Sheep Pen topo 3, 4.CDR

10. Soundtrack 7C
Tramwyiad gwythïen ddinistriol sy’n carlamu ar draws hanner dde o’r wyneb serth i orffen i fyny Kingdom of Rain. Dechreuwch o’r eistedd wrth grib isel iawn gyda dwy law yn gydrannol ar y crib. Fyrfyfwch tua’r chwith heibio i’r darn dyrys cychwynnol ar wyrafaelion, ac yna cadw i fynd drwy dir sy’n pwmpiog a pharhaus. Mae’r llinell parhad amlwg i mewn i Gnasher yn rhoi 8A. [Neil Dyer 1999]

11. Toe Dragon 6C+
O ddechreuad o’r eistedd ar waelod y nodwedd hollt slapiwch i fyny, gan fynd i’r dde ar gyfer y wefus. Mae gorffeniad mwy uniongyrchol (Dirty Slapper) ychydig yn galetach. Mae cysylltu â Dog Shooter yn rhoi 7A + rhagorol, tra bod mynd i’r chwith eto i mewn Kingdom of Rain yn gyswllt 7B dirwy. [Kristian Clemmow 1998]

12. Dog Shooter 6C
Mae’r boced fawr ochdynnol yn nodi llwybr y broblem. Yn wreiddiol fe roedd yn cychwyn o’r hongian ar ymylon uchel frest yn 6C+. [Kristian Clemmow 1998]

13. Kingdom Of Rain 6C+
Problem anhygoel arall sy’n dechrau fel Dog Shooter, ond yn gwyro i’r chwith i gyrraedd llinell o eiddil gyfochrog, sy’n caniatáu mynediad i’r brig. [Kristian Clemmow 1998]

14. Gnasher 7A+
Llinell o’r sefyll deinamig, nad yw’n mynd yn hawdd. Tynnwch ymlaen gyda llaw dde ar y rheil bys llorweddol a’r chwith yn y pod ar osgo; gwneud cipiad anodd i’r boced fandyllog a chadw ymlaen i dynnu am y brig. Mae cychwyn cwrcwd 8A: llaw chwith ar y rheil gyntaf crychiog ar Jerry’s Problem a llaw dde ar y gafael canol mewn llinell o ymylon miniog. [Mark Katz 1998]

15. Jerry’s Problem 7C+
Dechrau o’r eistedd ar ymyl isel, ffrwydrwch i fyny mur serth drwy’r gaston amlwg i gyrraedd gafaelion gwell ar 2/3ydd uchder. [Jerry Moffatt 1998]

Mae bloc ynysig yn clwydo ar ymyl y llwyfandir, oddeutu 40m oddi wrth y Prif Floc. Mae’n cynnig nifer o broblemau cain a’r broblem ‘pinsiad’ enwog.

Sheep Pen topo 5.CDR

16. Front Crack 5A
Y nodwedd hollt lletraws sy’n bleser llwyr. Mae dechrau o’r eistedd yn rhoi hwb radd i 6A.

17. Weight Watcher 6C+
Dilynwch y DOE Front Crack am ychydig, cyn troi tua’r dde ar draws dir serth perffaith i ennill y cysegr o Front Face. [Simon Panton 1998]

18. Front Face 4C
Dringwch drwy’r chwydd – drwy’r eiddil i’r chwith o’r llwyfan cyfagos – i gyrraedd y llech grog. Cadwch i’r chwith i orffen.

19. Inch Arete 4C
Camwch i fyny a chydbwyswch allan ar y blaen. Mae’r dechreuad o’r eistedd 6B+, gyda symudiadau drws-siglo anodd.

20. The Pinch 7A+
Problem berffaith gyda chraidd rhwystredig. Dechrau o’r eistedd ar ymylon crychiog, ag ennill y pinsiad gwyrol i fyny i’r dde (yn anoddach nac mae’n edrych!). Deino gwyllt at wefus sgŵp crog, neu trosiglwch ef allan mewn steil. [Chris Davies 1998]

Gadael Ymateb