Rydych yn Gwylio / You Are Viewing

CellB

Yn dod a’r ddinas i dref fach wyllt yn y mynyddoedd
Bringing creativity and city vibes to a small, crazy town in the mountains

 

Lleolir cellb tafliad carreg oddi wrth Stryd Fawr y Blaenau, gallwch gerdded yno mewn llai na 5 munud o’r orsaf dren. Mae ardal Sgwar y Parc yn esiampl orau o statws Blaenau fel Tref y llechi gan fod y tai i gyd wedi cadw ei delwedd gwreiddiol o’r dyddiau cynnar, cymerwch olwg, ond cofiwch barchu ein cymdogion.

Cellb is located just a stone’s throw away from the main High Street, and is just a short, 5 minute walk from the Train station in the Town Centre.
It’s located in the beautiful residential area of Park Square, hidden away from the main street. The Square is a perfect example of a traditional Blaenau street which has kept it’s original slate roofs, and proving Blaenau’s name as ‘The Slate Town’. Feel free to take a look, but please respect our neighbours.

Cyswllt / Contact
  • Rhys Roberts
  • 01766 832001
  • Park Square, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3AD

cellb